Mūsų vertybės

KALBA vertybes
 • Mes tikslingai siekiame rezultato ir darome tai, ko reikia, kad sukurtume vertę klientui ir užtikrintume savo įmonei sėkmę.
 • Mes laikomės vertės kūrimo principo, netgi jei dėl to galime prarasti momentinę naudą.
 • Mes kuriame vertę, sekdami, skatindami ir palaikydami naujoves bei naujas idėjas.
 • Mes kuriame vertę nuolatos besikeičiančioje aplinkoje ir esame atviri pokyčiams.
 • Mes bendradarbiaujame ir padedame vieni kitiems, nes tik taip mes kuriame didžiausią vertę klientams, įmonei ir kiekvienam darbuotojui.
KALBA vertybes
 • Mes esame tam, kad padėtume klientams pakeisti savo ateitį, pasiūlydami edukacines paslaugas, apimančias sąmoningą žinių įsisavinimą ir leidžiančias jiems tobulėti visą gyvenimą.
 • Mes siekiame mokytis visą gyvenimą ir esame atviri naujovėms bei naujoms idėjoms.
 • Mes siekiame tapti savo srities profesionalais ir dirbame tam, kad realizuotume tiek asmeninius, tiek profesinius saviraiškos ir tobulėjimo poreikius.
 • Mes dalinamės žiniomis ir patirtimi.
 • Mes kuriame aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas galėtų atskleisti savo potencialą.
KALBA vertybes
 • Mes laikomės principo, jog kiekvienas darbuotojas yra vertingas.
 • Mes gerbiame kitokį požiūrį ir nuomonę bei pripažįstame vienas kito skirtumus.
 • Mes vertiname kitų pastangas ir išreiškiame dėkingumą bei skatiname pozityvų grįžtamąjį ryšį.
 • Mes esame dėmesingi ir atidūs vieni kitiems, atsižvelgiame į kolegų ir klientų pageidavimus bei poreikius.
 • Mes kuriame ir palaikome atvirumu bei pasitikėjimu grįstą atmosferą.
KALBA vertybes
 • Mes laikomės žodžio tiek įmonės viduje, tiek bendraudami su partneriais ir klientais. Visi susitarimai žodžiu ar raštu (kad ir ant servetėlės) galioja, kol nesusitarta kitaip.
 • Mes atliekame savo pareigas kaip įmanoma geriau ir sąžiningiau.
 • Mes prisiimame asmeninę atsakomybę už savo darbus ir rezultatus.