Įrašas

Į ką atkreipti dėmesį renkantis darbą?

Mes visi turime skirtingas 19 savybių, tai yra 10 intelektų ir 9 prigimtis. Tačiau jos mumyse pasireiškia skirtingai: vienos aukščiau, kitos žemiau. Todėl mes visi esame unikalūs turėdami šį skirtingai besireiškiančių intelektų ir prigimčių rinkinį. Kai tai siejasi su karjeros pasirinkimu ar pasitenkinimu esama profesija, darbu, svarbu atkreipti dėmesį į du aspektus. Visų pirma, jaunuoliams savų prigimčių ir intelektų suvokimas padeda sąmoningiau pasirinkti ateities profesiją. Kitas dalykas yra suaugusių žmonių karjeros sprendimai. Šiems žmonėms pagrindinis patarimas būtų žiūrėti ne į pačią profesiją, bet mąstyti apie dienos veiklas ir pajausti, kuriose jaučiamasi gerai, kuriose trūksta motyvacijos ir energijos.

Įrašas

Kodėl vieni gali praleisti valandų valandas miške, o kitiems mieliau miestas?

Gamtinis intelektas apibūdina gebėjimą susilieti su gamta, poreikį būti su gamta, taip pat gamtos mokslų išmanymą. Taigi aukštai išreikštą gamtinį intelektą turintys žmonės ne tik mėgausis pasivaikščiojimu parke, bet ir žinos medžių rūšis, skirs lapų tipus ir turės atitinkamų biologijos žinių. Tas žmogus tiesiog natūraliai domėsis gamta ir jos dėsniais.

Įrašas

Ar muzikos pajautimo galima išmokti?

Muzika visada lydi žmogų. Tai yra tam tikras saviraiškos būdas: kažkas groja būgnais, kažkas dainuoja sutartines ar šoka pasadoblį. Nėra tokio žmogaus, kuriam nepatiktų muzika. Tik mes visi skirtingai ją suvokiame. Taigi muzikinis intelektas tai nėra vien tik muzikavimas. Tai yra gebėjimas suvokti muziką, atkartoti ją ritmiškai, pajausti harmoniją.

Įrašas

Kada susiformuoja grafinis ir vizualinis intelektas?

Pavadinimas iškart pasako, kad šis intelektas yra susijęs su vizualiai matomais dalykais. Taigi šis intelektas išreiškia gebėjimą matyti ir jausti spalvas. Pavyzdžiui, vienas gali matyti vien tik raudonas rožes, tuo tarpu kitas – begalę skirtingų raudonos, rausvos, rožinės spalvos atspalvių. Taipogi šis intelektas išreiškia gebėjimą mąstyti vaizdiniais ir gražiai piešti.

Įrašas

Ar jums lengva bendrauti?

Ar jums lengva bendrauti? Ar jūs esate iš tų žmonių, kurie pirmi užmezga pokalbį? Klausimas kaip ir paprastas, bet atsakymų gali būti labai įvairių... Šis klausimas susijęs būtent su tarpasmeniniu intelektu, apibūdinančiu gebėjimą komunikuoti su žmonėmis, palaikyti ryšį, bendrauti. Kitais žodžiais tariant, žmonės su aukštai išreikštu tarpasmeninu intelektu būtų pavadinti „klasikiniais ekstravertais“, o su žemai išreikštu – „klasikiniais intravertais“.

Įrašas

Ar žalinga daug galvoti ir analizuoti?

Kuo pasižymi žmonės, turintys aukštai išreikštą intrapersonalinį intelektą? Tai yra vienas iš dešimties H. Gardnerio išskirtų intelektų, apibūdinančių įvairius žmonių gebėjimus. Intrapersonalinis intelektas nusako gebėjimą reflektuoti, galvoti apie save ir kitus žmones, apie elgesio būdus, t.y. mąstyti, kodėl mes elgiamės vienaip ar kitaip. Taigi išreikštas intrapersonalinis intelektas atsispindi pomėgyje filosofuoti, mąstyti apie asmenybės, pasaulio dėsnius ir kitus psichologinius mūsų gyvenimo aspektus.

Įrašas

Kokios savybės padeda gerai gaudytis erdvėje?

Erdvinis intelektas – tai yra gebėjimas jausti kryptį, orientuotis erdvėje ir manipuliuoti mintyse trimačiais objektais. Tarkim, labai geras braižytojas ar inžinierius, žiūrėdamas į brėžinį, mato jį ne plokščią, o erdviniu būdu sudėliotą tūrinį objektą. Taigi šis intelektas yra susijęs daugiausiai su tūrio, atstumo ir erdvės pajautimu.

Įrašas

Ką turi tie, kurie lengvai išmoksta kalbas?

Tiek gimtosios, tiek užsienio kalbų lengvas išmokimas, įvaldymas nurodo būtent kalbinio intelekto pasireiškimą. Kitais žodžiais, šis intelektas išreiškia kalbos vartojimo visumą. Žmonės su aukštu kalbiniu intelektu pasižymi turtingu žodynu, raiškia kalba, jiems lengva išreikšti save, savo mintis, emocijas per kalbos vartojimą.

Įrašas

Kodėl kai kurie žmonės yra nagingi, o kitų visos linijos kreivos?

Kūno subtilusis – tai intelektas, kuris apibūdina mūsų gebėjimą gerai koordinuoti akių ir rankų judesius, tai yra gerai koordinuoti smulkiąją motoriką. Neretai liaudyje žmones su aukštai išreikštu kūno subtiliuoju intelektu vadiname nagingais. Tokiems žmonės patinka ardyti ar surinkti tam tikrus smulkius dalykus. Ir tai jie daro labai tiksliai, kruopščiai ir gerai.

Įrašas

Kokie žmonės gali tapti profesionaliais sportininkais?

Prigimtis galima įvardinti kaip polinkį veikti ir elgtis tam tikru būdu, o intelektus galima apibūdinti kaip mūsų gebėjimus. Vienas iš gebėjimų – tai yra mūsų fizinio kūno įvaldymas. Jį vadiname kūno bendruoju intelektu. Savo aplinkoje galime aiškiai atpažinti daugiau ar mažiau sportiškus žmones. Pavyzdžiui, vieni žmonės, kelis mėnesius palankę šokių kursus, gali puikiai pakartoti judesius, o kiti, atrodo, kaip nieko nesimokę – „medinukai“. Kodėl? Todėl, kad mes turime skirtingai išreikštą kūno bendrąjį intelektą.