Home / Informacija / KALBA metodikos

KALBA metodikos

Ilgametė patirtis švietimo ir edukacijos srityje, didelė mūsų įmonėje dirbančių specialistų akademinė patirtis, tarptautinės žinios ir profesionalumas leido sukurti aukščiausio lygio mokymo programas ir tapti kalbų mokymo lyderiu Lietuvoje. Specialiai sukurtos KALBA metodikos užtikrina kokybišką ir efektyvų kalbų mokymą su kvalifikuotais specialistais.

Mūsų mokymo metodikos skatina atsižvelgti į individualius besimokančiojo gebėjimus, turimas žinias, progresą ir padeda lengviau bei sparčiau įtvirtinti norimos užsienio kalbos įgūdžius.

3P
metodika

Plačiau

3 žingsnių
metodika

Plačiau

Grįžtamojo ryšio metodika

Plačiau

Pasipriešinimo
įveikimo

Plačiau

Kalbų mokymo metodai

Imersijos metodasImersijos (visiškos arba dalinės) metodas

 • Tai užsienio kalbos mokymo metodas, kai užsiėmimų metu visa veikla ir komunikacija vyksta ta kalba, kurios yra mokoma(si).
 • Tokiu būdu besimokantieji „panardinami“ į užsienio kalbos pasaulį ir natūraliai bei be jokio streso ugdo ir lavina kalbos įgūdžius.

Komunikacinis metodasKomunikacijos metodas

 • Šio metodo dėmesio centre atsiduria besimokančiųjų ruošimas bendrauti realiose gyvenimiškose situacijose, o ne tam tikrų gramatikos taisyklių, žodžių ar gramatinių struktūrų mokymas.
 • Šiais laikais kalbos mokymas nebetelpa į gramatikos mokymo rėmus. Daug svarbiau yra išmokti vartoti kalbą, bendraujant su kitais ja kalbančiais žmonėmis.

Grupinis mokymo metodasGrupės mokymo metodas

 • Užsienio kalbos įgūdžiai lavinami, dirbant mažose (3–4 žmonių) grupėse.
 • Moksliškai yra įrodyta, kad kai mokymąsi aptariame su kitais, įsimename 3/4 medžiagos, o kai padedame kitiems – įsimename beveik viską, ko mokomės.
 • Šis metodas padeda ugdyti bendravimo bei darbo komandoje įgūdžius, kiekvieną grupės narį „paverčia“ aktyviu dalyviu, o ne stebėtoju, o dėstytojui suteikia galimybę pastebėti kiekvieną besimokantįjį ir individualiai jam padėti.

Diskusijos metodasDiskusijos metodas

 • Besimokantieji kalbos bendrauja tarpusavyje mažomis grupelėmis, užduodami vieni kitiems klausimus ir į juos atsakydami.
 • Dėstytojas tuo metu stebi jų sąveiką ir netiesiogiai jai vadovauja, fiksuodamas dažniausiai daromas klaidas ir vėliau suteikdamas grįžtamąjį ryšį.
 • Šio metodo dėka kiekvienas besimokantysis turi galimybę pasireikšti, ugdo savo gebėjimą kritiškai mąstyti ir reikšti nuomonę užsienio kalba.

Situacinis metodasSituacinis metodas

 • Užsienio kalbų mokoma tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, kavinėje, oro uoste, parduotuvėje ir kt.
 • Taikant šį metodą, naujų žodžių ir išsireiškimų išmokstama, kartojant sakinius balsu.

PPP metodasPPP metodas

 • Prezentacija, praktika, gamyba (angl. Presentation, Practice, Production).
 • Standartinio užsiėmimo metodologija.
 • Pirmiausia dėstytojas pristato naujos mokymo medžiagos turinį, tuomet besimokantieji jį išbando, atlikdami įvairias užduotis (mechaniškai atkartodami ar atlikdami pratimus raštu) ir gaudami grįžtamąjį ryšį iš dėstytojo.
 • Vėliau seka „laisvoji gamyba“, kai besimokantieji patys savarankiškai konstruoja sakinius, tekstus ir pan., naudodami ką tik išmoktą medžiagą.

Visiško fizinio atsakymo metodas Visiško fizinio atsakymo metodas

 • Angliškai – Total Physical Response Method.
 • Metodas taikomas mokant vaikus, kai jiems pateikiamos komandos, instrukcijos, kurias jie automatiškai vykdo.
 • Taikant šį metodą, besimokantieji tuo pat metu yra ir klausytojai, ir atlikėjai.

Mūsų bendrovė stengiasi plėtoti darnaus papildomo ugdymo kontekstą, KALBA specialistai patys kuria ir sudaro savo mokomąją medžiagą, naudojasi pasirinktaisiais Lietuvos leidyklų vadovėliais, užsienio šalių leidiniais, kaupia naujausių mokymo šaltinių biblioteką (fonoteką, videoteką) ir nuolatos idėjų semiasi iš Lietuvos ir užsienio specialistų.