Home / Informacija / Kalbos kursų programos

Kalbos kursų programos

Mūsų kalbos kursų programos parengtos grupėms (iki 10 dalyvių). Į grupes skirstoma, laikantis griežtų kriterijų: išsiaiškinami tikslai ir poreikiai, nustatomas žinių lygis, parengiamas anglų kalbos mokymo planas ir skiriama tinkamiausia mokymosi programa. Kokybišką mokymą ir sėkmingą mokymąsi garantuoja mūsų unikalūs mokymo metodai, taikomi kursų metu, nuolatinis pažangos stebėjimas ir vertinimas bei patyrę ir motyvuoti mokantys dėstytojai.

Bendrinė ir šnekamoji kalba

Bendrinės ir šnekamosios kalbos mokymo programa yra skirta tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengusiems kalbos vartotojams. Ji suteikia bendrinės kalbos žinių, supažindina su pagrindinėmis gramatinėmis konstrukcijomis ir bendrinės kalbos žodynu. Užsiėmimų metu lavinami visi keturi kalbiniai įgūdžiai (skaitymas, kalbėjimas, klausymas ir rašymas), tačiau išskirtinis dėmesys skiriamas praktiniam kalbos vartojimui: aktyviai plečiamas žodynas, daug laiko skiriama kalbėjimo praktikai. Nė vienas užsiėmimų dalyvis neturi galimybės būti aktyviu klausytoju, jis visada yra prakalbinamas. Kursų programa bei mokymo medžiaga pritaikyti darbui porose ir/ar grupėse – daugybė temų diskusijoms ir dialogams, kurių pagalba naujai išmoktas žodynas bei teorinės gramatikos žinios pritaikomos praktiškai. Užsiėmimų temos yra susijusios su tipinėmis kasdieninio gyvenimo temomis (šeima, draugai, kelionės, laisvalaikis ir pan.). Siekiant maksimalaus efektyvumo, studentai gauna užduočių savarankiškam mokymuisi namuose online platformoje.

Dalykinė kalba

Dalykinės kalbos kursai rekomenduojami kalbos vartotojams, kurie nori patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžius su jų darbine veikla susijusiomis temomis, plėsti formalų žodyną bei aktyviau naudoti įgytas teorines žinias. Užsiėmimų metu ypatingas dėmesys skiriamas visų keturių kalbinių įgūdžių (skaitymo, kalbėjimo, klausymo ir rašymo) lavinimui. Kursų programa bei mokymo medžiaga pritaikyta darbui grupėse – daugybė temų diskusijoms, daug dialogų ir užduočių leksinei medžiagai įsisavinti. Siekiant maksimalaus efektyvumo, studentams užduodama namų darbų savarankiškam mokymuisi.

Intensyvus šnekamosios kalbos kursas

Intensyvaus šnekamosios kalbos kurso metu plečiamas žodynas, lavinami kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Daug laiko skiriama kalbėjimo praktikai, lavinant kalbėjimo sklandumą ir skatinant kokybišką bei efektyvų bendravimą. Užsiėmimų temos keičiasi kiekvieną kartą, o namų darbai nėra užduodami, tad kursas yra lankstus, nereikia skirti laiko paskaitoms pasiruošti. Didelis dėmesys skiriamas praktiniam jau turimų gramatikos ir žodyno žinių pritaikymui realiose komunikacinėse situacijose. Siekiama įveikti užsienio kalbos barjerą ir sustiprinti pasitikėjimą savimi, bendraujant anglų kalba realiame gyvenime.

Intensyvus pradedančiųjų kalbos kursas

Šis vasaros metu vykstantis kursas yra intensyvesnis nei įprasti kalbų kursai. Jis skirtas visiems, norintiems pradėti mokytis pasirinktos kalbos nuo pat pradžių. Bendrinės kalbos programa lavina visus pagrindinius įgūdžius – kalbėjimą, klausymą ir skaitymą bei suteikia pagrindinių gramatikos žinių. Kursų metu daug dėmesio skiriama žodyno plėtimui ir bendravimo įgūdžių lavinimui. Kursas yra lengvai suderinamas su atostogomis ir vasaros planais, nes kursų trukmė tik 5 sav.  Esant geriems orams ir besimokančiųjų norui, užsiėmimai gali vykti gryname ore, gražiose gamtos vietose, parkuose ir pan.

Learn English with TED Talks, a National Geographic Learning program

Ši anglų kalbos mokymo programa yra skirta pažengusiems kalbos vartotojams, norintiems kitokio formato mokymų ir siekiantiems lavinti ne tik kalbinius įgūdžius, bet ir tuos, kurie yra svarbūs pasaulio piliečiams bei lyderiams – argumentuotą nuomonės reiškimą, kūrybišką ir kritinį mąstymą, prezentavimą. Tai yra 4 lygių (A2/ B1/ B2/ C1) anglų kalbos programa, skirta šių dienų kalbos vartotojui. Mokymų dalyviai gauna prisijungimą prie mobiliosios aplikacijos, kurioje užsiėmimų metu ir savarankiškai atlieka užduotis. Mokymų medžiagą sudaro įdomus video turinys, 10 skirtingų temų ir beveik 20 skirtingų užduočių savarankiškam darbui.