Geografijos srities studijos

Geografija – tai mokslas, tiriantis mus supantį pasaulį ir jį veikiančias jėgas. Pasirinkę šias studijas, galėsite pasinerti į fizinės geografijos gelmes, kur susipažinsite su fiziniais aplinkos procesais (klimatu, žemės drebėjimais, geologija, jūros gelmėmis), arba į žmonių geografiją, kurioje tirsite žmonių pasiskirstymo ir įtakos pasauliui klausimus (tokius kaip populiacijos dydžio veiksniai, kultūra, religija, globalizacija). Pirmoji šaka susijusi su geologija ir Žemės tyrinėjimu, o antroji glaudžiai siejasi su sociologija, antropologija ir politikos mokslu.

Geografijos bakalauro studijos daugiau orientuotos į teoriją: paskaitos ir seminarai bus jūsų kasdienybė. Tam tikra dalis paskaitų, ypač fizinės geografijos, bus praktinės. Atsiskaitymai beveik visada bus egzaminų arba kursinių darbų tipo, rečiau – projektiniai.

Norite karjeros arba studijų užsienyje konsultacijos? Rašykite mums 🙂

LABAI smagus youtube kanalas apie geografiją >>>

Kelios geografijos studijų šakos:

 • Kultūrinė geografija – tai plati sritis, tirianti tautų papročius, tradicijas, jų atsiradimą, išnykimą ir sąryšį su pasauliu. Čia ieškosite atsakymo į klausimą, kokią įtaką tautai, jos kultūrai, kalbai, religijai daro globalizacija, migracija.
 • Aplinkos geografija tiria klimato, gamtovaizdžio, jūros lygio pasikeitimus ir įtaką gamtai bei visuomenei. Tai šaka, kuri bando rasti atsakymus, kaip teisingai paskirstyti natūraliuosius išteklius, nepažeisti ekosistemų, numatyti gamtines katastrofas: cunamius, audras, ugnikalnių išsiveržimus, žemės drebėjimus.
 • Ledynų mokslas – fizinės geografijos šaka, kuri tiria ledynus, jų tirpsmo įtaką mus supančiam pasauliui.
 • Istorinė geografija tiria, kaip keitėsi kraštovaizdis, klimatas, valstybių sienos. Šios šakos specialistai supranta gamtos procesus, lemiančius tam tikras aplinkos sąlygas, geba atpažinti pasikartojančius scenarijus.
 • Hidrologija – dar viena fizinės geografijos sritis. Ji tiria vandenį, tiksliau, jo kokybę, pasiskirstymą, judėjimą, panaudojimą. Šios srities specialistai atsakingi už vandens valymo sistemas, kanalų statybas, hidroelektrinių projektavimus, vandenvalos įrenginius, potvynių numatymą ir apsaugos sistemų nuo jų kūrimą.
 • Politinė geografija aiškina ryšius tarp politikos ir fizinės aplinkos. Tai gali būti naudingųjų išteklių panaudojimo, aplinkosaugos klausimai, įvairių įstatymų dėl urbanizacijos taikymas arba pagalba, sprendžiant teritorijų pasiskirstymo klausimus.  
 • Populiacijos geografija tiria įvairius pasiskirstymus tarp populiacijos tankio, amžiaus, religinių įsitikinimų. Klausimai, kuriuos tiesiogiai aiškinasi šis mokslas, yra migracijos kryptys, demografijos rodikliai. Daugybė dėmesio šioje srityje skiriama statistinių duomenų analizei.
 • Urbanizacija – geografijos šaka, kuri iš arčiau žvelgia į miestų profilius. Čia tiriami įvairūs modernių miestų valdymo būdai, miestiečių teisės. Sprendžiami įvairūs miestams svarbūs klausimai: nuo transporto, edukacijos ir sveikatos apsaugos sistemų iki rekreacijos ir darbo zonų pasiskirstymo. Ieškomi sprendimai oro taršai, nusikalstamumui mažinti.

Kitos specializacijos: biogeografija, klimato kaita, plėtros geografija, ekologija, geomorfologija, sveikatos geografija, kalbų arba religijos geografija, migracija, turizmo geografija ir kt.

Kelios karjeros kryptys:

 • Kartografija – sritis, kurios specialistai sudarinėja žemėlapius ir įvairias juos aiškinančias diagramas. Čia kalbame apie pačius įvairiausius žemėlapius, ne tik teritorijos atvaizdavimo. Tai ir populiacijos, nusikalstamumo, natūralaus gyventojų prieaugio, urbanizacijos žemėlapiai ir jų paaiškinimas.
 • Miesto planavimas – tai karjera, kurios specialistai padeda miestams plėstis, gerinti susisiekimą atsižvelgdami į aplinkosaugą, įstatymus ir numatydami ateities iššūkius. Kaip sumažinti kamščius, kur įrengti žaliąsias zonas, kokioje miesto dalyje turėtų būti masinės traukos centrai – tai klausimai, su kuriais kasdien dirba miesto planavimo specialistai.
 • Aplinkosaugos specialistai – profesionalai, padedantys spręsti oro taršos, vandens užterštumo, atliekų tvarkymo klausimus.

Karjeros

 • kartografas;
 • aplinkosaugos specialistas;
 • miesto plėtros koordinatorius;
 • landšafto dizaineris;
 • gamtosaugos specialistas;
 • turizmo vadybininkas.

Kas dažniausiai samdo geografus?

 • savivaldybės;
 • mokyklos ir universitetai;
 • aplinkosaugos įmonės;
 • statybų kompanijos;
 • komunikacijų kompanijos.

Čia pateikiame kelis užsienio universitetus, kuriuose yra geografijos krypties studijų programų.

Norite sužinoti daugiau apie universitetus arba programas? Registruokitės į NEMOKAMĄ studijų užsienyje konsultaciją.


Turime platų edukacinių paslaugų pasirinkimą būsimiems studentams:

 1. NEMOKAMAI konsultuojame dėl studijų užsienyje. Padedame pasirinkti specialybę ir universitetą. Nemokamai pildome studijų dokumentus į visus Anglijos universitetus, taip pat Danijos, Olandijos, Švedijos universitetus. Rengiame seminarus išvažiuojantiems studijuoti į užsienį, organizuojame susitikimus su užsienio universitetais.
 2. Padedame atrasti Jums tinkamiausią karjeros kelią, sužinoti savo prigimtis ir intelektus, parengti ugdymo planą. Organizuojame karjeros mokyklą, karjeros stovyklą ir skaitome paskaitas apie karjeros pasirinkimą mokyklose ir edukaciniuose renginiuose.
 3. Mūsų korepetitoriai padeda pasiekti reikiamų rezultatų mokykloje.
 4. Rengiame tarptautiniams anglų kalbos egzaminams (IELTS, CAE, TOEFL ir t.) ir mokome užsienio kalbų.
 5. Organizuojame parodą „Išsilavinimas ir karjera“, kurioje galima gyvai susitikti su užsienio universitetų atstovais, paklausyti įdomių ir naudingų paskatų ir dalyvauti smagiose veiklose.

Turite klausimų?

Ar ši studijų kryptis Tau tinka?

Ši sritis tau skamba patraukliai, bet nežinai, ar tai geriausias studijų ir karjeros kelias?

Rinkis KALBA Multiple Natures ir sužinok savo prigimtis ir intelektus bei gauk profesionalią karjeros konsultaciją, kurioje atsakysime į šiandien kylančius klausimus apie rytojų!