fbpx
Home / Studijos užsienyje / Karjeros sritys / Visuomeninė ir socialinė veikla

Visuomeninės ir socialinės veiklos studijos

Visuomeninis ir socialinis darbas šiuolaikinėje visuomenėje atlieka be galo svarbią funkciją – padeda spręsti migracijos, savižudybių, agresijos, priklausomybių, patyčių ir kitas problemas, palaikyti susiduriančiuosius su šiomis problemomis bei juos suprasti. Visuomeninės ir socialinės veiklos studijų tikslas – parengti socialinius darbuotojus, gebančius atlikti mokslinius tyrimus, analizuoti socialines problemas bei ieškoti problemų sprendimo būdų ne tik Lietuvos, bet ir užsienio kontekste. Studijas sudaro ne tik teorinės paskaitos, bet ir praktiniai užsiėmimai.

Norite karjeros arba studijų užsienyje konsultacijos? Rašykite mums 🙂

Žmogaus elgsena. Šio kurso metu nagrinėjami žmogaus biologiniai, socialiniai, kultūriniai, psichologiniai reiškiniai. Dažniausiai analizuojamas žmogaus elgesys tam tikrame socialiniame kontekste. Dėmesio skiriama skirtingoms gyventojų grupėms, tokioms kaip mažumos, vaikai, skurstantieji ir kt. Aptariamas diskriminacijos ir priespaudos poveikis.

Tyrimo metodai. Socialiniai darbuotojai turi sugebėti efektyviai ištirti tiek senus, tiek naujus socialinius duomenis. Šis kursas apima kokybinius ir kiekybinius tyrimus, studentai mokosi kritiškai interpretuoti tyrimų rezultatus ir juos naudoti kasdienybėje.

Bendroji praktika. Šio kurso metu studentai įgyja įgūdžių įsitraukti į socialines problemas, jas vertinti iš įvairių socialinių perspektyvų (daugiakultūriškumo, grupės, šeimos, individo ir kt.). Taip pat nagrinėjami socialiniai, profesiniai, darbo santykiai, paslaugų teikimo modeliai.

Politikos kursas. Socialiniai darbuotojai turi būti susipažinę su pagrindine administracine, teisine politika, susijusia su jų tiesioginiu darbu. Studentai tyrinėja socialinės politikos istoriją, organizavimą, valdymą, filosofiją ir viso to įtaką skirtingoms grupėms.

Lokalios praktikos kursas. Šio kurso studentai mokosi pritaikyti teorines žinias, ugdo kritinį mąstymą, gilina komunikacijos žinias, spręsdami realias problemas.

Studentai, pabaigę šią studijų programą, gali dirbti valstybinėse, savivaldybių socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose ar bendruomenėse, savivaldybių socialinės paramos skyriuose, dienos centruose, seniūnijų pagalbos šeimai skyriuose, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, socialinių paslaugų namuose.

Darbai susiję su socialinio darbuotojo studijomis:

 • šeimos konsultantas;
 • aukšto intensyvumo terapeutas;
 • socialinis darbuotojas.

Darbai, kuriuose gali būti naudinga specialybė:

 • patarėjas;
 • karjeros konsultantas;
 • bendruomenės plėtros darbuotojas;
 • savanorių koordinatorius;
 • jaunimo darbuotojas.

Tipiniai darbdaviai: 

 • švietimo, sveikatos įstaigos;
 • nevyriausybinės organizacijos ar bendruomenės;
 • dienos centrai.

Čia pateikiame kelis užsienio universitetus, kuriuose yra visuomeninės ir socialinės veiklos studijų programų.

Norite sužinoti daugiau apie universitetus arba programas? Registruokitės į NEMOKAMĄ studijų užsienyje konsultaciją.


Turime platų edukacinių paslaugų pasirinkimą būsimiems studentams:

 1. NEMOKAMAI konsultuojame dėl studijų užsienyje. Padedame pasirinkti specialybę ir universitetą. Nemokamai pildome studijų dokumentus į visus Anglijos universitetus, taip pat Danijos, Olandijos, Švedijos universitetus. Rengiame seminarus išvažiuojantiems studijuoti į užsienį, organizuojame susitikimus su užsienio universitetais.
 2. Padedame atrasti Jums tinkamiausią karjeros kelią, sužinoti savo prigimtis ir intelektus, parengti ugdymo planą. Organizuojame karjeros mokyklą, karjeros stovyklą ir skaitome paskaitas apie karjeros pasirinkimą mokyklose ir edukaciniuose renginiuose.
 3. Mūsų korepetitoriai padeda pasiekti reikiamų rezultatų mokykloje.
 4. Rengiame tarptautiniams anglų kalbos egzaminams (IELTS, CAE, TOEFL ir t.) ir mokome užsienio kalbų.
 5. Organizuojame parodą „Išsilavinimas ir karjera“, kurioje galima gyvai susitikti su užsienio universitetų atstovais, paklausyti įdomių ir naudingų paskatų ir dalyvauti smagiose veiklose.

Turite klausimų?

Ar ši studijų kryptis Tau tinka?

Ši sritis tau skamba patraukliai, bet nežinai, ar tai geriausias studijų ir karjeros kelias?

Rinkis KALBA Multiple Natures ir sužinok savo prigimtis ir intelektus bei gauk profesionalią karjeros konsultaciją, kurioje atsakysime į šiandien kylančius klausimus apie rytojų!