Ar žalinga daug galvoti ir analizuoti?

Kuo pasižymi žmonės, turintys aukštai išreikštą intrapersonalinį intelektą?

Tai yra vienas iš dešimties H. Gardnerio išskirtų intelektų, apibūdinančių įvairius žmonių gebėjimus. Intrapersonalinis intelektas nusako gebėjimą reflektuoti, galvoti apie save ir kitus žmones, apie elgesio būdus, t.y. mąstyti, kodėl mes elgiamės vienaip ar kitaip. Taigi išreikštas intrapersonalinis intelektas atsispindi pomėgyje filosofuoti, mąstyti apie asmenybės, pasaulio dėsnius ir kitus psichologinius mūsų gyvenimo aspektus.

Nenustebkite, jeigu vakarėlio metu jūsų sutiktas pašnekovas diskutuos apie sudėtingus žmogaus elgesio modelius ar palies įvairius iki šiol neatsakytus filosofinius klausimus, jei jis norės papasakoti ir padiskutuoti apie savo apmąstymus bei refleksijas. Šalia jūsų – žmogus su aukštai išreikštu intrapersonaliniu intelektu.

Kodėl tai sakau?

Todėl, kad sugebėtume atpažinti intrapersonalinį intelektą savyje ir kituose. Šis pažinimas leis mums suprasti, kodėl mus ar kitus žmones taip nevienodai domina saviugdos knygos ar įvairūs asmenybės pažinimo kursai. Ar jaučiate intelektų ir prigimčių veikimo suvokimo magiją? Tai tiesiog supratimas, kokie mes esame skirtingi ir unikalūs. Nėra „blogų“ ar „gerų“ intelektų ir prigimčių, yra tik unikalus mūsų asmenybės pasireiškimas.

Tad linkiu Jums darnos ir naujų atradimų šią gražią, šventišką savaitę.