Kokių profesijų atstovai turi saugančiąją prigimtį?