Home / Karjeros akiniai / Kokių profesijų atstovai turi saugančiąją prigimtį?

Kokių profesijų atstovai turi saugančiąją prigimtį?

Pagal daugybinių prigimčių ir intelektų teoriją, mes visi turime devyniolika prigimčių ir intelektų, tačiau
skirtingi žmonės turi jas skirtingai išreikštas: vienas – stipriau, kitas – silpniau. Tai paaiškina, kodėl mes panašiose situacijose elgiamės skirtingai, kodėl priimame skirtingus sprendimus ir kodėl kartais
nesuprantame kitų žmonių veiksmų ir sprendimų.

MN rega – galimybė suvokti šias skirtingas prigimtis savyje ir matyti jas kituose žmonėse – gali mums padėti priimti geresnius sprendimus ir suprasti, kodėl žmonės elgiasi vienaip ar kitaip.
Kviečiu jus bent šiek tiek (o gal ir ne šiek tiek) įgyti MN regos ir suprasti, kaip skirtingos prigimtys veikia mūsų kasdienybėje, sprendimų priėmime ar tam tikrose specialybėse.

Kam to reikia?

Gebėjimas atpažinti savo vidų, tai yra savo prigimtis ir intelektus, leidžia mums suprasti, kaip mes
veikiame, kodėl mes priimame tokius sprendimus. Kitas žinojimo etapas – tai matymas, kaip mūsų
prigimtys veikia tam tikrose veiklose, kuriose jų reikia daugiau. Trečias žinojimo etapas – tai matymas, kas nutinka, jei prigimtys yra „įdarbintos“ neteisingai. Na, ir ketvirtas etapas – tai sugebėjimas matyti prigimtis kituose žmonėse. Pasiekus šį pilną žinojimą, mes galime pasiekti darną, nes jaučiamės harmoningesni, darnesni savo veiklose, prarandame teisimą ir susitvarko mūsų tarpasmeniniai santykiai.

Vakar Žinių radijo laidoje „Karjeros akiniai“ diskutavome apie saugančią prigimtį, kuri išreiškia
tendenciją viską saugoti.

Pagalvokite, kaip ji veikia mūsų kasdienybėje? Kokią jūs turite šią prigimtį – stipriai išreikštą ar silpnai? Kaip mes galime ją atpažinti savyje ir savo aplinkoje?

Gero klausymo!