Homepage
Language courses Study abroad Business Other services About us

Danguolė Armanavičiūtė, AB „Eurovia Lietuva“ personalo vadovė, yra viena pirmųjų išmėginusi nuotolinius MNLIFE mokymus. Pasak jos, mokymai nuotoliniu būdu jai labai patiko: laikas buvo išnaudotas efektyviai, puikiai parinktos nuotoliniam mokymui reikalingos priemonės. Šiuos mokymus Danguolė rekomenduotų visiems vadovams, personalo specialistams ir žmonėms, susidūrus su „perdegimo“ darbe sindromu ar atsiradus nuoboduliui ir motyvacijos stokai. Kviečiame susipažinti su trumpu Danguolės atsiliepimu po MNLIFE mokymų.

 
Džiaugiuosi ir galimybe geriau pažinti save ir kitus

MNLIFE mokymai buvo nuostabus laikas. Jų metu išsiaiškinau, kokie mano „tigrai“ ir kaip juos „sutramdyti“ ar užmotyvuoti, kad vyrautų darna. Ši metodika gali būti labai plačiai pritaikoma tiek personalo valdyme, tiek projektų valdyme, tiek renkantis profesiją. Pasirinkusi šiuos mokymus vedina profesinių tikslų, džiaugiuosi gautais MN akiniais ir galimybe geriau pažinti save ir kitus. Beje, labai patiko konceptas „Alkani tigrai“, t. y. kad daugialypiai intelektai ir daugialypės prigimtys yra kaip tigrai, kuriuos reikia maitinti priklausomai nuo jų dydžio. Taip pat – „įkalnės ir nuokalnės“ paaiškinimas. Supratau stabdžių suvokimo svarbą – kad pasileidus nuokalne neatsidurtume perdegime, tarpusavio supratimo praradime ar gyvenimo kryžkelėje. Kadangi turiu aukštą intrapersonalinį intelektą ir esu linkusi į analizes ir refleksijas, išgirdusi apie Gyan Yoga ir Karma Yoga, supratau, kad karantino laikotarpiu esu atradusi galimybę panaudoti savo turimą aukštą iki šiol pilnai neišnaudotą gamtinį intelektą miško maudynių metu. Taip atradau balansą tarp GyanYoga ir Karma  Yoga, nes jau buvau pervargusi nuo per didelio įsitraukimo, panaudojant duodančiąją prigimtį savo darbinėje veikloje.

 
Mokymai naudingi kiekvienam aukščiausios grandies vadovui

Kaip personalo srities specialistė, manau, kad šie mokymai būtų labai naudingi kiekvienam aukščiausios grandies vadovui, kad jis geriau suprastų savo darbuotojus ir komandos narius. MNLIFE metodika gali padėti, vykdant personalo atrankas, teikiant grįžtamąjį ryšį, atliekant veiklos vertinimą, sudarant karjeros planus. Projektų vadovui būtų labai naudinga žinoti MN metodiką, kad jis suprastų savo komandos narių stipriąsias ir silpnąsias kompetencijas ir pagal tai galėtų paskirstyti atsakomybes ir užduotis.

Mano nuomone, komandos narių intelektų ir prigimčių supratimas pagal MN metodiką galėtų pagerinti darbų organizavimą įmonėje, paskirstant užduotis darbuotojams pagal jų turimus aukštus intelektus bei prigimtis. Tai pagerintų tarpusavio supratimą ir komunikaciją, sumažintų stresą bei sutaupytų kaštus.“

Ačiū Danguolei už puikų atsiliepimą! Mums smagu stebėti laimingus MNLIFE dalyvius, kurie po mokymų atranda savo prigimtis, intelektus, savo stipriąsias savybes ir nedarnos šaltinius bei strategijas jiems pašalinti.