Homepage
Language courses Study abroad Business Other services About us

You can find all information in English here>

UAB „KALBA.LT“ PRIVATUMO POLITIKA
SVARBI INFORMACIJA
APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

UAB „Kalba.lt“ (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Savo bendrovėje mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation, toliau – GDPR)[1] bei kitų duomenų apsaugos teisės aktų keliamais reikalavimais Jūsų informacijos apsaugai. Šis pranešimas pateikia išsamesnę informaciją apie tai.

 1. Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, Jūsų vaikus ar globotinius. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu www.kalba.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

 1. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą? 

Mes esame: UAB „Kalba.lt“

Mūsų įmonės kodas yra: 235980580

Mūsų adresas: Vytauto pr. 32, Kaunas

Mūsų el. pašto adresas: [email protected]

Mūsų tel. Nr.: +370 (687) 47 211‬

 1. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?
Nr. Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane? Kada man tai aktualu? Kokią informaciją apie mane renkate? Kodėl turite teisę rinkti mano informaciją? Kiek laiko naudojate ar saugote informaciją apie mane?
3.1. Nes teikiame Jums konsultavimo paslaugas pagal teisės aktų reikalavimus, tinkamai ir kokybiškai Kai Jus domina studijos užsienio universitetuose Vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, vieno iš tėvų/globėjų vardas, vieno iš tėvų/globėjų telefono numeris, pageidaujamo universiteto pavadinimas, šalies, kurioje yra pageidaujamas universitetas, pavadinimas, studijų programos pavadinimas ir trukmė, asmens tapatybės dokumento kopija, asmens tapatybės dokumento informacija, motyvacinis laiškas, mokytojo rekomendacija, informacija apie Jūsų pažymius, kiti dokumentai, kurie gali būti reikalingi teikiant stojimo į universitetą paraiškas, laikomi egzaminai, laikomų egzaminų tipas (valstybinis brandos egzaminas ar mokyklinis egzaminas), informacija apie Jūsų dalyvavimą bendrose ir individualiose Bendrovės konsultacijose, dokumentų, reikalingų stojimui į užsienio universitetus, pateikimo data, informacija apie Jūsų sumokėtas Bendrovei sumas, mokėjimų informacija, banko sąskaitos numeris, stojimo į universitetą paraiška, stojimo į universitetą paraiškos informacija, stojimo į universitetą paraiškos išsiuntimo data, UCAS anketa ir jos duomenys, UCAS kodas, UCAS slaptažodis, informacija apie priėmimą/nepriėmimą į pasirinktus užsienio universitetus, informacija apie papildomus universiteto pateiktus reikalavimus, informacija apie Jūsų tarptautinių CAE, IELTS ir/ar TOEFL egzaminų rezultatus, CAE, IELTS ir/ar TOEFL egzaminų pažymėjimai.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu
3.2. Nes  tvirtiname Jūsų asmens dokumentų nuorašus pas notarą už Jus Kai pageidaujate, kad Bendrovė patvirtintų Jūsų asmens dokumento nuorašą Vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, asmens dokumentai (asmens tapatybės kortelė, pasas), asmens dokumentuose pateikta informacija, notaro patvirtintas asmens dokumento nuorašas, kita informacija pateikta notaro patvirtintame asmens dokumento nuoraše, mokėtina suma už paslaugą, Jūsų sutikimas, parašas. Sutinkate su tuo (GDPR 6 str. 1 d. a p.) Tol, kol atsiimate dokumentus po paslaugos suteikimo
3.3. Nes teikiame Jums ar Jūsų vaikams (globotiniams) kalbų mokymo organizavimo ir vykdymo, kalbų lygio nustatymo, mokomųjų dalykų korepetitoriavimo, karjeros mokymo paslaugas, savęs pažinimo ir komandos formavimo mokymus Mnlife, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles. Kai Jūs ar Jūsų vaikas (globotinis) dalyvaujate mūsų organizuojamose kalbų mokymuose ar kursuose Jūsų ar Jūsų vaiko (globotinio): vardas ir pavardė, asmens kodas ar gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, pasirinktas mokymų tipas, informacija apie Jūsų sumokėtas Bendrovei sumas, nuolaidos suma, mokėjimo grafikas, banko sąskaitos numeris, banko, kuriame turite sąskaitą, pavadinimas, mokymų sutartis, mokymų sutarties Nr., mokymų sutarties pasirašymo data, kita mokymų sutartyje pateikta informacija, mokymų užsiėmimų lankomumas, pasiekimų ir testų įvertinimai, diagnostinių testų pagalba nustatytas kalbų lygis  informacija apie mokymų trukmę, laiką ir vietą, kita informacija, susijusi su mokymų sutarties vykdymu.

Sudarome ir vykdome mokymų sutartį su Jumis, Jūsų darbdaviu,  Jūsų vaikais ar globotiniais (GDPR 6 str. 1 d. b p.)

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu
3.4. Nes teikiame Jūsų vaikams (globotiniams) kalbų, karjeros stovyklų (Lietuvoje ir užsienyje) organizavimo ir vykdymo paslaugas, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles. Kai Jūsų vaikas (globotinis) dalyvauja mūsų organizuojamose kalbų stovyklose Jūsų vardas ir pavardė, telefono numeris, parašas, kito Jūsų vaiko/globotinio tėvo/globėjo vardas ir pavardė, vaiko/globotinio vardas ir pavardė, asmens kodas ar gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefonas ir el. pašto adresas, mokymų datos, mokymų vieta, informacija apie Jūsų sumokėtas Bendrovei sumas, banko sąskaitos numeris, mokymų sutartis, mokymų sutarties Nr., mokymų sutarties pasirašymo data, kita mokymų sutartyje ir jos prieduose pateikta informacija, diagnostinių testų pagalba nustatytas Jūsų vaikų/globotinių anglų kalbos lygis, Jūsų vaiko/globotinio žinių patikrinimo pažymėjimas bei jame esantys įvertinimai, registracinė anketa bei joje esanti informacija.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu
Jūsų vaiko/globotinio asmens dokumento kopija. Tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų vaiko/globotinio interesus (GDPR 6 str. 1 d. d p.)
Jūsų pateiktame rašte esanti informacija apie Jūsų vaiko/globotinio profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, informacija apie Jūsų vaiko/globotinio mitybos ypatumus ir alergijas, stovyklos metu fiksuojama informacija apie stovykloje dalyvaujančio asmens sveikatos sutrikimus. Tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, remiantis LR teisės aktais (GDPR 9 str. 2 d. g p., Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“)
3.5 Nes teikiame Jums ar Jūsų vaikams (globotiniams) Tarptautinių Kembridžo egzaminų Cambridge English Qualifications organizavimo paslaugą. Kai Jūs ar Jūsų vaikas (globotinis) dalyvauja mūsų organizuojamose egzaminuose. Jūsų ar Jūsų vaiko (globotinio): asmens dokumento numeris, medicininiai duomenys (jei jie gali turėti įtakos egzamino laikymui), kandidato lytis. Taip pat prašome kandidatų pateikti asmens dokumento kopiją registracijos metus. Pagal Kembridžo nustatytas taisykles maks. duomenis naudojame ir saugome registracines formas 2 metus.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu
3.6 Nes teikiame Jums ar Jūsų vaikams (globotiniams) Multiple Natures sistemos paslaugas. Kai Jūs ar Jūsų vaikas (globotinis) dalyvauja mūsų organizuojamose konsultacijoje ir atlieka Multiple Natures sistemos testus. Jūsų ar Jūsų vaiko (globotinio):  vardas, pavardė, gimimo data, klasė, telefono nr., el. paštas, adresas.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu
3.7 Nes teikiame Jūsų vaikams (globotiniams) Karjeros interesų sistemos paslaugas. Kai Jūsų vaikas (globotinis) dalyvauja mūsų organizuojamose konsultacijoje ir atlieka Karjeros interesų sistemos testus. Jūsų ar Jūsų vaiko (globotinio):  vardas, pavardė, gimimo data, klasė, telefono nr., el. paštas, adresas.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu
3.8. Nes organizuojame edukacinius renginius (parodas), kuriuose Jūs dalyvaujate Kai Jūs dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie Jūsų atvykimą/neatvykimą į renginį, bilieto informacija, informacija apie tai, kuriuo universitetu domitės. Sudarome ir vykdome mokymų sutartį su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.) Sutarties galiojimo metu
3.9. Nes palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis Kai Jūs ar Jūsų atstovaujamas asmuo esate mūsų klientai, kai Jūs domitės mūsų teikiamomis paslaugomis

Vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, komunikacija su Bendrove, informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį ir pan.

Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) Sutarties su Jūsų atstovaujamu asmeniu metu
3.10. Nes informuojame Jus apie Jums aktualias Bendrovės prekes ir paslaugas Kai Jūs esate mūsų klientas, kai Jūs domitės mūsų teikiamomis paslaugomis Vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas, atstovaujama organizacija, elektroninio pašto adresas.

Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus  (GDPR 6 str. 1 d. a p., Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 d.) arba esate pirkę prekių arba paslaugų iš mūsų (Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.)

Turime teisėtą interesą (užsiimti tiesiogine rinkodara) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

5 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su Jumis pasibaigimo, nebent per šį laikotarpį išreikštumėte nesutikimą

3.11. Nes pateikiate mums užklausą, atsiliepimą, prašymą ar skundą Kai Jūs esate mūsų klientas, kai Jūs domitės mūsų teikiamomis paslaugomis Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos/atsiliepimo tema, užklausos/atsiliepimo gavimo laikas, užklausos/atsiliepimo turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą.

Turime Jūsų sutikimą

(GDPR 6 str. 1 d. a p.)

Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

10 metų po paskutinio kreipimosi

3.12. Nes užtikriname Jūsų sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą – tais atvejais, kai esate filmuojamose Bendrovės patalpose

Kai patenkate į mūsų patalpas, stebimas vaizdo kameromis

Vaizdo medžiaga.

Turime teisėtą interesą (turto ir asmenų saugumas) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

14 parų
3.13. Nes galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose Tik tuo atveju, jei tapsime šalimi teismo ar kituose teisiniuose procesuose, su kuriais esate susijęs/susijusi Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai. Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo arba 10 metų po teisinių procesų pasibaigimo

Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius. Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (GDPR 9 str. 2 d. f p.)
 1. Kokią informaciją privalau Jums pateikti ir kodėl?

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 klausimą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

 • 1 tikslu sudarytume ir įvykdytume su Jumis konsultavimo paslaugų teikimo sutartį, kai pageidaujate, kad užsakytume ir už Jus pateiktume dokumentus, reikalingus stojimui į užsienio universitetus.
 • 3 tikslu sudarytume ir įvykdytume su Jumis mokymų sutartį, kai Jūs ar Jūsų vaikas/globotinis dalyvaujate mūsų organizuojamuose kalbų kursuose;
 • 4 tikslu sudarytume ir įvykdytume su Jumis mokymų sutartį, kai Jūsų vaikas/globotinis dalyvauja mūsų organizuojamuose kalbų stovyklose;
 • 5 tikslu sudarytume ir įvykdytume su Jumis dalyvavimo mūsų organizuojamose parodose sutartį, kai Jus domina mūsų organizuojami renginiai (parodos).
 1. Iš kur renkate informaciją apie mane?

Didžioji dalis informacijos yra renkama tiesiogiai iš Jūsų. Tačiau dalį informacijos gauname iš šių šalių:

 • Facebook Ireland Ltd. (3.8 punkte nurodytu tikslu);
 • Google Ireland Ltd. (3.8 punkte nurodytu tikslu);
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (3.8 punkte nurodytu tikslu).
 1. Kam perduodate informaciją apie mane?

Su jumis susijusią informaciją mes perduodame šiems subjektams tik tada, kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus bei dėl 3 dalyje išvardytų priežasčių:

 • Jūsų pasirinktiems užsienio universitetams, kuriems pateikiame Jūsų vardu užpildytus stojimo dokumentus (duomenys perduodami 3.1 punkte nurodytu tikslu);
 • Jungtinės Karalystės bendrovei, administruojančiai paraiškų teikimo universitetams sistemą UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) (duomenys perduodami 3.1 punkte nurodytu tikslu);
 • mokymus vedantiems mokytojams ir stovyklų vadovams, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą (duomenys perduodami 3.3 ir 3.4 punkte nurodytais tikslais);
 • UAB „EGOperfectus“ (duomenys perduodami 3.1 ir 3.5 punkte nurodytais tikslais);
 • Užsienio mokymosi įstaigoms, iš kurių Jūs norite gauti daugiau informacijos apie aukštojo ir vidurinio mokslo galimybes užsienyje (duomenys perduodami 3.5 punkte nurodytu tikslu);
 • Facebook Ireland Ltd. (duomenys perduodami 3.8 punkte nurodytu tikslu);
 • Google Ireland Ltd. (duomenys perduodami 3.7 ir 3.8 punkte nurodytais tikslais);
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (duomenys perduodami 3.8 punkte nurodytu tikslu);
 • teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);
 • Jūsų darbdaviams (duomenys perduodami 3.3 punkte nurodytu tikslu);
 • advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);
 • Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą.

 

 1. Kaip apsaugote už Europos Ekonominės Erdvės ribų[2] perduodamus mano duomenis?

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šioje politikoje prie atsakymo į 6 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 1. Kokias teises turiu?

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.
 1. Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus?

Bendrovė gali Jus profiliuoti statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimą, Jus priskiriame kategorijoms pagal sutarties sudarymo datą, sutarties baigimo/nutraukimo terminą, sutarties statusą, Jūsų amžių, dominančių kalbų kursų tipą bei rūšį.

 

 1. Kaip susisiekti su mumis?

Jei norite pateikti prašymą ar skundą, prašome kreiptis kontaktais, nurodytais atsakyme į 2 klausimą. Prašome atkreipti dėmesį, kad teisės aktai nustato išimtis, kada negalėsite įgyvendinti savo teisių, ir tvarką, kurios laikysimės padėdami Jums.

[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

[2] Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.